امروزه کوشش های زیادی در جهت استفاده هرچه بیشتر از امواج به جای سیم و کابل در دنیای ارتباطات در حال انجام است.بجای استفاده از انبوهی از سیم میتوان از آنتن استفاده کرد.آنتن های مخابراتی در ابعاد و انواع مختلف تولید و استفاده میشوند.

دسته بندی محصولات