آنتن های GSM OUTDOOR پشتیبانی از فرکانسهای 900Mhz و دارای صفحه تمام آلومینیوم می باشد.

دسته بندی محصولات