آنتن های UHF پشتیبانی از فرکانسهای 400Mhz الی 470Mhz ساخته شده از آلومینیوم و ضد اسید میباشد.

دسته بندی محصولات