آنتن های VHF پشتیبانی از فرکانسهای 140Mhz الی 175Mhz ساخته شده از آلومینیوم و ضد اسید میباشد.

دسته بندی محصولات