کابل شبکه از زوج های بهم تابیده شده تشکیل شده است. ای آی تی بازار مفتخر است که انواع کابل شبکه با برندهای مختلف را در اختیار همکاران و مشتریان گرامی قرار می دهد.

دسته بندی محصولات