توسط آداپتور فیبر نوری دو پچ کورد فیبر نوری را میتوان بهم متصل کرد و ارتباط را برقرار کرد.انواع آداپتور فیبر نوری در سایت ای آی تی بازار موجود می باشد.

دسته بندی محصولات