کابل فیبر نوری تشکیل شده از چندین کر که در پوششی محافظ قرار گرفته اند. در سایت ای آی تی بازار انواع کابلهای فیبر نوری با برند خارجی و داخلی برای مشتریان و همخکاران گرامی موجود می باشد.

دسته بندی محصولات