مفصل فیبر نوری در واقه باکسی است که تار های فیبر نوری در آن جوش خورده و محافظت می شوند.این مفصل ها بیشتر در مسیر های طولانی و راه ها قرار دارند . انواع مفصل فیبر نوری (خاکی،هوایی)در سایت ای آی تی بازار موجود می باشد.

دسته بندی محصولات