تمام کر های فیبر نوری در پچ پنل فیبر نوری فیوژن شده و میتوان آنها را منظم در کنار هم قزار داد.انواع پچ پنل فیبر نوری در سایت ای آی تی بازار موجود می باشد.

دسته بندی محصولات