کاست فیبر نوری یکی از ملزومات فیبر نوری می باشد که پس از اینکه کر ها توسط دستگاه فیوژن فیبر نوری جوش خوردند در کاست فیبر نوری قرار می گیرند. انواع کاست فیبر نوری در سایت ای آی تی بازار موجود می باشد.

دسته بندی محصولات