پیگتیل فیبر نوری در واقع کابل فیبر نوری است که یک طرف آن کانکتور دارد و طرف دیگر آماده برای فیوژن می باشد.انواع پیگتیل با کانکتور های مختلف را در سایت ای آی تی بازار مشاهده و سفارش دهید.

دسته بندی محصولات