آی پی فون تلفن مبتنی بر بستر شبکه می باشد که با IP کار میکند که صوت و تصویر را مبتنی بر فناوری ویپ در شبکه منتقل می کند.

دسته بندی محصولات