کابینت باتری محل قرار گیری باتری های یو پی اس می باشد.کابینت های یک ، دو ، سه و چهار طبقه در ای آی تی بازار موجود می باشد.

دسته بندی محصولات