جعبه تقسیم ضد انفجار ،مدل(BHD91 (Ex d IIC
تجهیزات ضد انفجار در صنایع هایی که مستعد انفجار هستند مانند نفت و گاز و پتروشیمی، کارخانه‌های الکل‌سازی و معادن و … کاربرد دارند و به دلیل ریسک بالای آتش‌سوزی در چنین صنایعی و احتمال وجود گازها یا غبارات قابل انفجار، استفاده از آن‌ها ضروری می‌باشد.

تجهیزات ضد انفجار چیست؟
فرض کنید که در منطقه‌ای که گاز قابل اشتعال وجود دارد کلید و پریزی به یکدیگر متصل شود. به دلیل اینکه بین کنتاکت‌های آنها قوس الکتریکی برقرار می‌شود و به صورت جرقه نمایان می‌شود، هر لحظه این امکان وجود دارد که گاز موجود در محیط منفجر شود. به تجهیزاتی که از ایجاد عوامل اشتعال (قوس الکتریکی، الکتریسیته ساکن و …) جلوگیری به عمل می‌آورند تجهیزات ضد انفجار می‌گویند.
از آنجایی که جهت ایجاد انفجار در یک محیط می‌بایست سه عامل ماده قابل انفجار(گازها یا غبارهای قابل انفجار)، اکسیژن(موجود در هوا) و انرژی(منبع جرقه) به درصد متناسبی وجود داشته باشند لذا باید به میزان وجود گاز در محیط توجه نمود.
تجهیزات ضد انفجار از جمله اقلام قابل تامین مجموعه ای آی تی بازار می باشد.

 

 

دریافت کاتالوگ

دسته بندی محصولات