یکی از پر مصرف ترین دستگاه ها در بستر شبکه سوئیچ شبکه می باشد. در سایت ای آی تی بازار انواع سوئیچ ها با برند های مختلف موجود می باشد.